Tue. Jan 25th, 2022

Në Konferencën e tretë Zgjedhore të Lëvizjes Qytetare URA u zgjodh Këshilli Komunal i cili do të ketë mbi 50 anëtarë.

Anëtarët e Këshillit janë:

Omer Bajraktari

Bekim Shurdha

Ilir Harasani

Arijana Kurmemi

Afërdita Hajdari

Ajet Luka

Bajram Gurzakoviq

Bahrija Vukoviq

Enes Ukoviq

Gazmir Halimehmeti

Muho Uruçi

Mevludin Zagoviq

Nenad Bogojeviq

Mustaf Bardhi

Aleksandar Perçobiq

Simo Dediq

Arian Murati

Nevryz Shaptafi

Hasan Sulejmani

Bekim Tafa

Brankica Razhnatoviq

Pashe Dragovoja

Gent Dollaku

Sasa Pogjanin

Safet Beci

Fato Shabani

Allmir Kollari

Ivana Pejoviq

Linda Draga

Mirso Cungu

Besar Hoxha

Valmir Pereziq

Zana Mavriq

Muhamed Kraja

Naser Selita

Hajrudin Shata

Arta Ismaili

Flori Zeneli

Agron Cenaj

Risto Hajdukoviq

Qamil Hoxha

Liridona Bushati Kaçaniq

Amil Grboviq

Edo Pufja

Hristina Dragoviq

Afredita Gorana

Ejub Zatoviq

Nikola Hot

Ivan Kalugjeroviq

Sulejman Kahari

Adonida Misherri

Bledi Nelaj

Rikujtojmë se Omer Bajraktari do të jetë kryetar i ri i Lëvizjes Qytetare URA, nënkryetarë do të jenë Safet Beci, Arian Murati, Hristina Dragoviq dhe Mustaf Bardhi, ndërsa sekretar i Këshillit do të jetë Simo Dediqi.