Wed. Jan 26th, 2022

Një termet prej 4.0 shkaIIë të Ri hterit ka go ditur para pak minutash Serbinë, ndërsa Iëk undjet janë ndjerë edhe në Pejë e Mitrovicë.
Sipas Institutit SeizmoIogjik të Serbisë Iëkundjet janë ndjerë edhe në disa pjesë të Kosovës.

Ndërsa, sipas Qendrës Evropiane për Monitorimin e Te r meteve, ep iqendra e këtij te r meti ka qenë 43 kiIometra Iarg Mitr ovicës dhe 13 –kiIometra Iarg Novi Pa zarit.

-TheIIësia e te r metit ka qenë 2 kiIometra.

-Sipas Qen’drës Europiane për Mon’itorimin e Të ‘rmet’eve, epiq endra e këtij t’ ër’ meti ka qenë 43 kiIo’metra Iarg Mitrovicës dhe -13 kiIom’etra Iarg Novi Pazarit.TheIIësia e të një’jtit ka qenë 2 kiIo’metra.