Sun. Nov 28th, 2021

FUQIA E ALLAHUT- Ja si po qahet toka në këtë vend, duke u rre.zikuar jetën personave që kalojnë aty ..

N darja e kontinentit të Afrikës tregon më së miri për ciklin e ri në të cilin ka hyrë bota. Ndarja e një pjese të Afrikës po ndodh mes për mes shtetit të Kenias dhe Nairobit. Q arjet e tokës shkojnë deri në 15 metra thellësi, dhe kjo sipas gjeologëve..