Sat. Oct 23rd, 2021

Prodhimi industrial në nivelin e Bashkimit Evropian (BE) dhe eurozonës në gusht u ul në krahasim me muajin e mëparshëm dhe u rrit përsëri më ngadalë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, tregoi raporti i Eurostat.

Në nivelin e BE -së, prodhimi industrial i rregulluar sezonal ra 1.5 për qind në gusht në krahasim me korrikun, kur, sipas të dhënave të rishikuara të Eurostat, ai u rrit 1.2 për qind.

Sipas kategorive të produkteve, rënia më e madhe në të dy fushat u regjistrua në prodhimin e mallrave kapitale, katër përqind në BE dhe 3.9 përqind në eurozonë, raporton SEEbiz.

Ato ndiqen nga mallrat e qëndrueshme të konsumit me një rënie të prodhimit prej 2.9 përqind në BE dhe 3.4 përqind në eurozonë. Në segmentin e mallrave të ndërmjetëm, BE ra 1.4 përqind dhe eurozona 1.5 përqind.

Prodhimi i mallrave të konsumit jo të qëndrueshëm në BE u rrit 0.3 për qind, ndërsa në eurozonë ra 0.8 për qind.

Prodhimi i energjisë në BE ishte i qëndrueshëm ndërsa u rrit 0.5 për qind në eurozonë.

Sipas të dhënave të disponueshme, të rregulluara sezonalisht nga Eurostat, prodhimi industrial në Maltë u ul më së shumti në baza mujore në gusht, me 6.3 përqind.

Gjermania dhe Estonia vijojnë me një rënie të prodhimit në 4.1 përqind. Sllovakia është gjithashtu afër, ku ra 3.8 përqind.

Rënia e prodhimit në baza mujore u regjistrua në 15 vende të BE -së.

Danimarka kishte rritjen më të lartë në prodhimin industrial, prej 3.5 përqind, dhe Lituania dhe Luksemburgu janë afër, me rritje prej 2.9 dhe 2.1 përqind.

Përsëri, Eurostat nuk kishte të dhëna vetëm për Qipron.

Në bazë vjetore, prodhimi industrial në BE u rrit me 5.3 përqind në gusht, pas një rritje të rishikuar prej 8.4 përqind një muaj më parë.

Ajo u rrit 5.1 përqind në eurozonë, pasi u rrit me tetë përqind në korrik, sipas të dhënave të rishikuara të Eurostat.

Prodhimi i mallrave të konsumit jo të qëndrueshëm u rrit më shumë në gusht si në BE ashtu edhe në zonën e euros, përkatësisht me 10.9 dhe 11.6 përqind.

Rritje më e theksuar u regjistrua edhe në kategorinë e mallrave të ndërmjetëm, me 7.1 përqind në BE dhe 6.6 përqind në zonën e euros.

Krahasuar me gushtin e vitit të kaluar, prodhimi industrial u rrit në 22 vende të BE -së, përsëri në Belgjikë, 29.9 përqind.

Irlanda dhe Lituania janë ende duke e ndjekur atë, me rritje të prodhimit prej 22.1 dhe 15.4 përqind, respektivisht.

Vetëm në tre vende prodhimi ra, në Portugali 7.2 përqind, në Maltë 4.2 përqind dhe në Republikën Çeke 1.4 përqind.

Vetëm Italia nuk regjistroi ndryshime në krahasim me gushtin e vitit të kaluar, tregoi një raport i Eurostat.