Wed. Jan 26th, 2022

Autoritetet shtetërore kanë hapur hetimin për shkak të punimeve në tubacionin tranzitor në Ulqin për të cilën arsye nga e hëna rreth pesë mijë qytetarë të kësaj komune nuk kanë ujë.

Me këtë rast në pyetje u morën drejtuesit e Komunës, kontraktuesit e punimeve dhe NP “Ujësjellës dhe Kanalizime”.

Paralajmërime zyrtare se kur duhet të vijë uji akoma nuk ka, gjersa rritet hidhërimi i qytetarëve.