Sun. Nov 28th, 2021

Kështu ka bërë të ditur Ministria e Investimeve Kapitale.

Kështu që nga mesnata do të vlejnë çmimet e mëposhtme:

BMB 98 – 1,47 euro / l (-0,03),
BMB 95 – 1,43 euro / l (-0,03),
Eurodizel – 1,32 euro / l (-0,01),
Naftë – 1,29 eur / l (-0,01).

“Në bazë të dispozitave të Dekretit për mënyrën dhe sasinë e elementeve mbi bazën e të cilave formohen çmimet maksimale të derivateve të naftës (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”), përllogaritja e radhës do të bëhet më dt. 6 dhjetori dhe çmimet eventuale të ndryshuara të derivateve të naftës do të jenë të vlefshme nga 7 dhjetori 2021”, theksojnë Ministritë e Investimeve Kapitale.