Sat. Oct 23rd, 2021

Janë 2,102 mysafirë që pushojnë aktualisht në Ulqin, sipas Shoqatës Turistike lokale.

Numri i mysafirëve të huaj është 2,045, ndërsa janë 57 vendas. 705 turistë janë akomoduar në hotele, 1,365 në akomodime private dhe 32 në kampe.