Tue. Jan 25th, 2022

Qeveria e Malit të Zi në seancën e sotme të Kuvendit ka shpallur zonën e tretë të mbrojtur – Parkun e Natyrës Ulqini i Vjetër.

Siç thuhet, kjo zonë është propozuar të vendoset nën mbrojtje për shkak të vlerës së biodiversitetit të tij, në veçanti të atyre llojeve të habitateve që janë të rëndësishëm për mbrojtjen.

Sipërfaqja e përgjithshme e zonave të mbrojtura në Mal të Zi në vitin 2021 është rritur për 4.765 ha.