Sun. Nov 28th, 2021

Memorandumi i Bashkëpunimit dhe Veprimit të Përbashkët për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave, Dhuna në Familje u nënshkrua në Qendrën Shëndetësore në Ulqin – mes linjës telefonike SOS për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në Ulqin, Qendra Shëndetësore në Ulqin, ISHP e Instituti për Ndihmën Emergjente Mjekësore të Malit të Zi dhe Spitalet e Maternitetit në Ulqin.

Memorandumi u nënshkrua nga drejtori i Qendrës Shëndetësore në Ulqin, Dr. Sadije Hollaj, Shefe e Maternitetit Dr. Zylfije Duraku, Ushtrues detyre i Drejtorit të Institutit për Ndihmë Emergjente Mjekësore të Malit të Zi Dr. Vuk Niković dhe Drejtor i Linjës SOS Hotline në Ulqin Hatidža Neljaj.

“Me krijimin e bashkëpunimit të përkthyer në një Memorandum të Veprimit të Përbashkët, do të ndërtohet partneriteti i nevojshëm midis OJQ -ve dhe shërbimeve shëndetësore. Prezantimi i punonjësve shëndetësorë me procedurat e punës me viktimat e dhunës në familje në sektorin e shëndetësisë do të përmirësojë mbrojtjen e personave me përvojë dhune. Përmes takimeve multisektoriale lokale, bashkëpunimi i institucioneve shëndetësore me të gjithë sektorët përkatës do të përmirësohet, dhe duke informuar të gjithë komunitetin lokal, promovimi i qasjes së ndjeshme ndaj gjinisë ndaj kujdesit shëndetësor do të forcohet, “tha Hatidza Neljaj, drejtoreshë e linjës telefonike SOS për gra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin.