Sat. Oct 23rd, 2021

Rritja e pagave për punonjësit, e cila njoftohet nga Qeveria e Malit të Zi nga viti i ardhshëm, do të rezultojë në një buxhet prej 15 për qind më të ulët të Komunës së Tuzit, tha Nik Gjelosaj, Kryetar i Komunës së Tuzit.

Rritja e pagave nga viti i ardhshëm u njoftua nga Milojko Spajic, ministër i Financave dhe Mirëqenies Sociale, i cili theksoi se paga minimale do të jetë 450 euro, dhe mesatarja 700 euro, ndërsa kontributet për sigurimet shëndetësore do të shfuqizohen.

“Mbështetje e plotë për rritjen më të fundit të pagave në Malin e Zi, qytetarët tanë kanë nevojë dhe meritojnë më shumë, por për shkak të publikut, unë dua të shpjegoj se si bëhet. Në parim, qytetarët do të marrin një rritje pagash nga komunat në Mal të Zi, gjë që do të zvogëlojë të ardhurat e tyre. Prandaj, rritja e pagave dhe pagave minimale, me propozim të Qeverisë së Malit të Zi, është në kurriz të komunave dhe përveç kësaj edhe të komunave më pak të zhvilluara. Ka argumente konkrete për pretendimin tim, kështu që propozohet që fondi i barazimit për komunat më pak të zhvilluara të zvogëlohet me 10 milionë, në përqindje prej 28 për qind më pak para nga fondi i barazimit ”, shpjegon Gjeloshaj, dhe raporton Dan.