Sun. Nov 28th, 2021

Drejtoria për Kadastër dhe Pronë Shtetërore, njësia zonale Ulqin, solli vendimin me të cilin Bashkësisë Islame i kthehet prona në Valdanos.

Bëhet fjalë për gjithsej 90,025 metër katror me rreth 1,900 rrënjë ullinj shekullor.

Bëhet fjalë për gati dhjetë për qind të pronës e cila në vitin 1978 u eksproprijua për gjoja ndërtimin e objekteve me karakter ushtarak në këtë gji.

I njëjti organ pak kohë më parë ka sjellë vendimin që Kishës Ortodokse Serbe ti kthehet prona në Valdanos.